چند نکته در رابطه با مهریه

مهریه یکی از مواردی است که همواره مورد سوال واقع می شود و با اینکه بارها ثابت شده است که در خوشبختی زن تاثیر چندانی ندارد ولی بسیاری از زنان هنوز چنین می پندارند که بالا بودن میزان مهریه شان می تواند ضامن خوشبختی آنان گردد. هرچند که اسلام مهریه را حق زن قرار داده است ولی بارها دیده ایم که این حق ضایع می شود و زن نمی تواند حتی بعد از طلاق ار حق قانونی و شرعی خود بهره ببرد. در این مورد در نوشته های بعدی مفصل صحبت خواهیم کرد. در این نوشته گذر کوتاهی به چند نکته در رابطه با مهریه می زنیم.

چند نکته در رابطه با مهریه

عندالمطالبه بودن مهریه چیست؟

مهریه به عنوان دینی بر عهده مرد در عقد نکاح قرار می گیرد  و زن مالک مهریه گردیده و حق تصرف در آن را دارد. این دین در اصلاح حقوقی حال می باشد یعنی این دین که بر عهده ی مرد می باشد به محض مطالبه زن باید پرداخت شود
و به عبارتی مهریه عندالمطالبه می باشد.
عندالاستطاعه بودن مهریه چیست؟
حین تعیین مهریه ممکن است یرخی شروط در مورد نحوه پرداخت مهریه در نظر گرفته شود مثلا اینکه در صورتی که مرد توانایی مالی پرداخت مهریه را داشته باشد، زن بتواند مهریه اش را مطالبه کند، در غیر این صورت نمی تواند مهریه اش را مطالبه کند. به این گونه مهریه، مهریه عندالاستطاعه می گویند. با توجه به یمت سکه و البته اوضاع اقتصادی ایران، قوانین جدید برای مطالبه مهریه وضع شده است که در آن به نفع طرفین فکر شده است.

مهریه، طلب مقدم است یعنی چه؟

به این معنا که اگر مرد به چند نفر بدهی داشته باشد و اموال وی برای تمام طلب‌ها کافی نباشد، مهریه همسرش ابتدا باید پرداخت شود.
آیا مهریه زن فقط پول یا سکه است؟

خیر،زیرا شما می توانید هر آنچه ارزش مالی یا اجتماعی داشته باشد مهر خود قرار دهید مثل طلا، نقره، زمین پولهای رایج، لوازم زندگی،سفرهای سیاحتی،زیارتی وحتی آموزش قرآن یا مهارتی ویژه…

  نظرات